4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).