Багш ажилчдын нэрс

МУИС-д ажиллаж байгаа багш, ажилчдын нэрс, албан тушаал, холбоо барих хаяг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)