Судалгааны төсөл, гэрээт ажил

Монгол улсын их сургуульд хэрэгжсэн судалгаа, эрдэм шинжилгээний төсөл, гэрээт ажлын бүртгэл болон бусад холбогдох мэдээллийг энэ бүрдэл агуулна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.num.edu.mn/content.htm?mid=3487
Зохиогч А.Сайнбаяр
Арчлагч А.Сайнбаяр
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 26, 00:05 (CHOT)
Үүссэн 2019 12-р сар 17, 12:20 (CHOT)