МУИС-д бүртгэлтэй суралцагчдын суралцаж буй төлвийн өгөгдлийг хөтөлбөрөөр хамааруулж гаргасан өгөгдөл

МУИС-д бүртгэлтэй суралцагчдын суралцаж буй төлвийн өгөгдлийг хөтөлбөрөөр хамааруулж гаргасан өгөгдөл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)