Сургалтын хөтөлбөр

МУИС-ийн салбар, бүрэлдэхүүн сургууль дээр сургалт явуулж буй мэргэжлийн хөтөлбөрийн талаарх өгөгдөл. Үүнд бакалав, магистр, докторын академик түвшин, БСШУСЯ-аас баталсан мэргэжлийн индекс, МУИС-ийн Хөтөлбөрийн ерөнхий хороогоор батлагдсан огноо зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 5-р сар 9, 14:03 (CHOST)