Хөтөлбөр сонголтын мэдээлэл

Бакалаврын түвшний оюутнуудын хөтөлбөр сонгоход урьдчилан санал өгсөн байдалд түшиглэн оюутны хөтөлбөр сонгосон байдал. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 27, 15:43 (CHOT)