Сургалтын төлөвлөгөө

МУИС-ийн салбар, бүрэлдэхүүн сургууль дээр мөрдөгдөж байгаа сургалтын төлөвлөгөөний мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 5-р сар 9, 14:03 (CHOST)