Сонгогдсон хичээлийн жил улирлын хичээлд өгсөн саналын мэдээлэл

МУИС-ийн захирлын 2015.06.30-ны А/203 тоот тушаалаар баталсан сургалтын журамд суралцагч хичээл сонгож суралцах процессыг тодорхойлсон байдаг. Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагааг хичээлд санал өгөх, баталгаажуулалт гэсэн хоёр үе шаттай цахимаар явагддаг бөгөөд энэ өгөгдөл хичээлд санал өгөх үе шатад бүрдүүлсэн өгөгдлийг хадгална.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)