МУИС-ийн хичээлийн мэдээлэл

Сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан хичээлийн тухай өгөгдөл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 26, 00:02 (CHOT)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)