Бакалаврын өдрийн элслэтийн мэдээлэл

МУИС бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгчийн ЭЕШ оноо болон нэмэлт өгөгдлүүд байна

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Элсэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 10-р сар 23, 20:55 (CHOT)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)