1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Оюутан төгсөгчийн хэлтэс

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).