МУИС-ийн оюутнууд хэр амжилттай суралцдаг вэ?

МУИС-ийн оюутнууд хэр амжилттай суралцдаг вэ?

МУИС-иас нийтэлсэн оюутны дүнгийн нээлттэй өгөгдөлд оюутнууд өөрсдөө дүнгийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ шинжилгээгээр ямар хөтөлбөрийн оюутнууд хэрхэн амжилттай суралцаж байгааг харьцуулан гаргажээ. Мөн ерөнхий эрдмийн суурь болон бусад холбоотой хичээлийг судалсан амжилтаас хамааруулж залгамж, мэргэжлийн хичээлд ямар дүнтэй суралцаж болохыг таамагласан байна.