6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх
 • МУИС-н хичээлийн мэдээлэл

  Сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан хичээлийн тухай өгөгдөл
 • Хөтөлбөр сонголтын мэдээлэл

  Бакалаврын түвшний оюутнуудын хөтөлбөр сонгоход урьдчилан санал өгсөн байдалд түшиглэн оюутны хөтөлбөр сонгосон байдал. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.
 • Хөтөлбөр сонголтын мэдээлэл

  Бакалаврын түвшний оюутнуудын хөтөлбөр сонгоход өгсөн саналын байдал. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.
 • Хөтөлбөр сонголтын квотын мэдээлэл

  Бакалаврын түвшний оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөрт сонгуулах/элсүүлэх хяналтын тооны талаарх өгөгдөл. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.
 • Сургалтын хөтөлбөр

  МУИС-ийн салбар, бүрэлдэхүүн сургууль дээр сургалт явуулж буй мэргэжлийн хөтөлбөрийн талаарх өгөгдөл. Үүнд бакалав, магистр, докторын академик түвшин, БСШУСЯ-аас баталсан...
 • Сургалтын төлөвлөгөө

  МУИС-ийн салбар, бүрэлдэхүүн сургууль дээр мөрдөгдөж байгаа сургалтын төлөвлөгөөний мэдээлэл