Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс

Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс нь МУИС-ийн бакалав, магистр, докторын түвшний хөтөлбөрийг баталгаажуулах, сургалтын чанарт хяналт тавих үүрэг бүхий нэгж юм.

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Холбоо барих 75754400, 77307730 - 1318
Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Р.Цэрэнням