Багш ажилчдын эрдмийн зэрэг, цол

МУИС-д ажиллаж байгаа профессор, доктор багш нарын эрдмийн зэргийн тухай өгөгдөл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2018 12-р сар 3, 18:39 (CHOT)