Багш ажилчдын боловсрол

МУИС-д ажиллаж байгаа багш, ажилчдын эзэмшсэн боловсролын тухай өгөгдөл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)